Wat is agenda ’21 ?

Herhaaldelijk hebben wij gesproken over de machtselite, de cabal, deepstate en/of de schaduwregering. Dit zijn allemaal verschillende benamingen voor het veelkoppige monster dat tot doel heeft een Nieuwe Wereldorde te vormen die een destructieve uitwerking zal hebben op u en mij, de gewone burger. In het artikel ‘Wie zijn de werkelijke machsthebbers ?’ hebben wij in het kort de machtspiramide uiteengezet. Hierin worden onder meer belangrijke instituties, bedrijven, instellingen, geheime genootschappen, de zwarte adel, (geheime) overleggremia, en de belangrijskte sleutelposities binnen het christelijk geloof met u doorgenomen. Wat wij ons afvroegen toen wij tien jaar geleden begonnen met het onderzoeken van de machtselite was hoe al die bovengenoemde partijen en organistaties en sleutelfiguren achter de schermen tot een gezamenlijke agenda konden komen. De jaarlijkse bilderbergconferentie is daar een goed voorbeeld van. Hierin worden zakenlui, politici, adel, topbankiers en vele andere invloedrijke personen (die niet op de gastenlijst staan) bij elkaar gebracht op een geheime loctatie onder het mom van brainstormen over uiteenlopende agendapunten die vervolgens niet naar buiten mogen komen. Naar de buitenwereld toe worden enkele standaardonderwerpen gecommuniceerd, zoals: vrede in het Midden-Oosten, klimaat, bestrijding van honger en armoede, et cetera. Nobele onderwerpen zult u denken. Daarnaast worden minder nobele zaken besproken die geheim moeten blijven voor het klootjesvolk, de proletarier, de belastingbetaler en stemgerechtigde: u en ik. Voor het slapende deel van de wereldbevolking wordt deze Bilderberggroep als volgt gepresenteerd: criticasters worden belachelijk en monddood gemaakt, zoals u uit het volgende filmpje kunt opmaken: https://www.youtube.com/watch?v=grRSPiREq1g. Op het internet is in de alternatieve media veel informatie te vinden over de daadwerkelijke doelstellingen van deze enge club. Om u niet te overvoeren met informatie hebben wij slechts een tweetal filmpjes voor u geselecteerd: https://www.youtube.com/watch?v=_XfWA8ryfPM en https://www.youtube.com/watch?v=F2PFh6oJBws (vanaf minuut 11:32 wordt het interessant).

Een ander belangrijke wereldwijde agenda is Agenda 21. Officieel is Agenda 21 een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21ste eeuw. Onder voorwendselen van bovengenoemde “ontwikkeling” streeft men naar een wereldregering, een wereldleger, een wereldmunt (cahsless society) en een sterk verminderde wereldpopulatie, zodat die beheersbaar en controleerbaar wordt. De valse troef die steeds als mantra wordt gepresenteerd is onder andere die van ‘global warming’ en toen bleek dat de aarde afkoelde in plaats van opwarmde ‘global climate change’. Door minder wereldburgers te produceren zou de wereldhonger en de vermeende CO2-problematiek snel tot het verleden behoren. Ieder weldenkend mens weet dat een betere wereldwijde verdeling van grondstoffen, rijkdommen, voedsel en échte vrije handel het hongervraagstuk meteen zou oplossen. Door bedrijven en burgers allerlei beperkingen (belastingen) op te leggen voor het gebruik van natuurlijke grondstoffen, water en lucht worden wij stap voor stap in een keurslijf gedrukt. Onze bewegingsvrijheid zal verder worden beknot en er zal een aanslag gedaan worden op onze privé-eigendommen. In deze Nieuwe Wereldorde zal er een kleine heersende elitaire klasse zijn en daarnaast de grote meute, het slavenvolk, dat voor die elite werkt. Een middenklas zal er niet meer zijn. Die tendens is nu al zichtbaar in vele Westerse landen waaronder de VS. De depopulatieplannen worden uitgevoerd, as we speak, door onze barmhartige weldoeners, te weten: meneer en mevouw Gates met hun “foundation”. Ruiterlijk hebben zij meerdere keren toegegeven de gehele wereldpopulatie te willen vaccineren. In de ‘Derde Wereld’ is hij in veel landen als ‘persona non grata’ gebombardeerd (waaronder India) door de vele slachtoffers die zijn gestorven, steriel zijn geworden dan wel anderszins vaccinatieschade hebben opgelopen Voor meer informatie over agenda 21 verwijs ik u graag naar onderstaande artikelen Agenda 21 “Het geheime plan voor de aarde” en https://www.ellaster.nl/2019/12/28/agenda-21-is-dat-niet-een-andere-term-voor-de-nieuwe-wereld-orde/. Een film waarnaar de vermaarde David Icke altijd verwijst als hij de Nieuwe Wereldorde moet beschrijven is die van ‘The Hunger Games’. Daarnaast raad ik u aan de boeken ‘1984’ (Geore Orwell) en ‘A Brave New World’ (Aldous Huxely) te lezen. Ongelovelijk te ontdekken dat deze boeken uit respectievelijk 1948 en 1932 zoveel ‘inside information’ bevatten. De wereld is zich nu letterlijk aan het ontvouwen op een wijze die deze heren in hun werken hebben beschreven. Een ander opmerkelijk punt zijn de raadselachtige “Tien Geboden” uit Georgia (VS). Ook wel de Georgia guidestones genoemd. Op dit “monument” staat in een aantal talen geschreven wat het plan met de wereld is. Voor velen een symbool van de Nieuwe Wereldorde. Ik nodig u uit dit artikel te lezen en het bijbehorende filmpje te bekijken. The Georgia Guidestones. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en bevindingen.

Laat uw comment(s) achter door op de titel van het gelezen artikel te klikken en helemaal naar beneden te scrollen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *