Verplichte vaccinaties door coronavirus !

(Source: Angus Reid Institute)

De vaccinatieplicht in het buitenland rukt op. In landen als Italië en Frankrijk zijn bijna alle vaccins verplicht. In Australië, de VS en Canada zijn er vergaande plannen om het vaccineren van de bevolking erdoor te drukken. Zo wordt geschermd met het uitsluiten van kinderen van scholen en crèches. Ouders kunnen rekenen op boetes indien hun kroost oningeënt blijft. In Nederland gaan geluiden op om ouders te straffen met het korten of stopzetten van de Kinderbijslag. Terwijl veel overheden nog niet zo lang geleden op felle kritiek mochten rekenen ten aanzien van hun prikbeleid, lijkt de weerstand tegen een algehele vaccinatieplicht goeddeels gebroken. Reden: het coronavirus! Het lijkt de machtselite weer gelukt om hun onderliggende agenda aan ons op te leggen. Typisch een staaltje Problem – Reaction – Solution. Er is een Probleem (vaak opzettelijk geschapen) namelijk het coronavirus (covid-19). Het probleem wordt bewust groot gemaakt en gehypet in de media. Er wordt duidelijk ingespeeld op onze gevoelens van angst en ontreddering. De meerderheid van de wereldbevolking schreeuwt om een Reactie roept: “Overheid, doe iets tegen deze verschrikkelijke griep, we vallen bij bosjes neer! Sluit ons desnoods voor langere tijd op. Laten we geen handen meer schudden en afstand houden en al het maatschappelijk en economisch verkeer zo veel mogelijk stilleggen, opdat deze pandemie, van verschrikkelijke omvang, de Zwarte Dood is er niets bij, de wereldpopulatie niet decimeert!” Vadertje staat komt natuurlijk met de Oplossing: Extreme, buitenproportionele maatregelen worden getroffen die de bevolking gerust moeten stellen. Ondertussen worden onze vrijheden geschonden, krijgt de wereldeconomie haar langverwachte reset en roept het op handen zijnde verplichte vaccinatiebeleid nauwelijks meer weerstand op. Sterker nog: de doodsneebevolking zal bij haar regeringen hierop aandringen ! Op slinkse wijze weet de de cabal iedere keer weer het volk voor de gek te houden en verwezenlijken ze hun duistere agenda step by step. Deze drietrapsraket (Problem-Reaction-Solotion) zult u steeds meer gaan herkennen op allerlei terreinen waarin de cabal actief is, indien u ten minste voldoende uit uw droomstaat bent ontwaakt. Het coronavirus wordt dus op allerlei manieren misbruikt om hun agenda uit te voeren. Wat die agenda precies inhoudt, leg ik binnenkort uit in speciaal aan dit thema gewijd artikel. Om aan te geven hoe de publieke opinie omgeslagen is door de coronaperikelen ten aanzien van verplichte vaccinaties in Canada raad ik u aan het onderstaande artikel te lezen. https://www.citynews1130.com/2019/02/21/mandatory-vaccines-poll/

Nu zullen sommige lezer wellicht denken: “Nou Forum, gaan jullie niet wat kort door de bocht ? Het is weliswaar geen pestepidemie, maar er vallen al wel honderden doden te betreuren en corona is nu eenmaal erg besmettelijk. En bovendien kan een vaccin bescherming bieden voor de volksgezondheid.” Op zich is dit een logische, maar, naar onze mening, een erg naïeve gedachte. Voordat u verder leest zult u, wellicht, een aantal dogma’s moeten afzweren, namelijk:

  1. De autoriteiten (overheden) hebben het het beste met ons voor ;
  2. Er is geen (geheime) elite/cabal die streeft naar wereldheerschappij;
  3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), diverse ngo’s (niet-gouvermentele organisaties), veel ‘hulp-organisaties en/of charitatieve instellingen hebben geen dubbele agenda’s of handelen niet in totale tegenstrijd met hetgeen ze naar de buitenwereld toe menen te beogen (o.a.: Bill & Mellinda Gates Foundation)

Naast de “reguliere” vaccinatieschade‘ (klik hiervoor onder meer op onderstaande link: https://stichtingvaccinvrij.nl/bijwerkingen-vaccinaties/), vormt het inenten bij uitstek een perfect wapen om mensen te controleren en te onderwerpen. Tegenwoordig is het mogelijk om via nano-technologie chips te injecteren bij mensen die als tracking device kunnen dienen, maar ook invloed kunnen uitoefenen op ons brein, lichaamsfuncties en dus ook ons hormonale stelsel. Hiermee kunnen wij op afstand dociel worden gemaakt bij een eventuele demonstratie of opstand of we kunnen in een vechtmodus worden gebracht indien dit voor overheden (de nieuwe wereldregering) nodig wordt geacht. De nanochip biedt nog vele andere (medische) mogelijkheden die ten goede worden gepresenteerd, maar ten kwade zullen worden gebruikt. Op internet zijn er tal van (wetenschappelijke) filmpjes en artikelen te vinden die dit ondersteunen. Ook nodig ik u uit om de zogenaamde de filantropische / welzijnsfoundations is nader te onderzoeken, te beginnen bij die van Bill Gates en de Clintons. Uw reacties ten aanzien van dit artikel zien wij graag tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *