coronavirus wordt ingezet voor uitvoering geheime agenda !

Het zal u niet ontgaan zijn. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Bijna de hele dag worden we gebombardeerd door de mainstream media over het aantal besmettingen, aantal doden, het tekort aan IC-bedden en de te nemen maatregelen om dit virus te bestrijden. De media geeft wat ons betreft een zeer eenzijdig beeld van de de gebeurtenissen weer. Vooraanstaande kritische virologen die het oneens zijn met de vergaande maatregelen waarmee wij geconfronteerd worden, vinden echter totaal geen gehoor in de media. Kloppen de cijfer wel?Elk land heeft immers zijn eigen testmethodiek, resulterend in verkeerde statistieken. Zijn de testen an sich wel betrouwbaar? Waarom heeft Nederland nu maar 1100 IC-bedden beschikbaar terwijl er bij de griepuitbraak van 2027 – 2018, waarbij meer dan 8.000 doden vielen, meer dan 2000 IC-bedden voorhanden waren?  Waarom stellen journalisten geen kritische vragen over de drastische maatregelen die overheden de bevolking opleggen? De ons inziens buitenproportionele maatregelen met enorme fatale economische gevolgen leiden tot meer doden dan door het coronavirus. Is er dan helemaal niets aan de hand en bagatelliseren wij het probleem? Nee, natuurlijk is er wel degelijk wat aan de hand. Er vallen doden onder voornamelijk ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Dat is natuurlijk ernstig. Wij hebben compassie met degenen die lijden in de ziekenhuizen en met de nabestaanden die niet eens in staat worden gesteld fatsoenlijk afscheid te nemen van hun geliefden. Aan de andere kant overlijden er elk jaar honderdduizenden mensen wereldwijd aan de griep en andere ziekten. Wij vinden dat het gezonde verstand zoek is geraakt en dat het coronavirus wereldwijd gehypet wordt voor een onderliggende agenda.  Onze stelling luidt dat dit virus, al dan niet gecreĆ«erd in een laboratorium, misbruikt wordt om verregaande maatregelen in te voeren, waaronder een cashloze samenleving, het afbreken van het huidige economische bestel, waarbij onder meer multinationals veel midden – en kleinbedrijven zullen overnemen, verplichte vaccinaties en het verder (wettellijk) invoeren van beperkende regels ten aanzien van onze vrijheid. Er is natuurlijk nog veel meer over dit onderwerp te vermelden en vele vragen zijn nog niet beantwoord.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over dit topic. Uw comments kunt u hieronder achterlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *