Over de Nieuwe Wereldorde

United we stand, divided we fall

Deze website is gemaakt voor iedereen die zich wenst te verdiepen in de machtselite die achter de schermen al vele eeuwen lang clandestien bezig is om de wereldheerschappij stap voor stap naar zich toe te trekken. Deze meedogenloze, nietsontziende “elite”, schaduwregering, deepstate of cabal staat bij de meeste mensen beter bekend als de illuminatie. Hun piramidevormige machtsstructuur oefent grote invloed uit op alle mogelijk terreinen van ons dagelijks leven. Velen van u zijn zich hiervan niet of nauwelijks bewust. Hun tentakels strekken zich niet alleen uit tot de politiek, religie, onderwijs, media, filmindustrie (entertainment), gezondheidszorg, voedingsindustrie, bankwezen, innovatie & techniek, exploitatie van grondstoffen, onroerend goed en nog veel meer. Belangrijker is dat zij ook verantwoordelijk zijn voor het creëren, orkestreren en financieren van oorlogen en conflicten uit eigen belang. Aan drugs-, wapen- en mensenhandel en door het door hen opgezette monetaire systeem worden jaarlijks miljarden dollars verdient. Op dit moment komen steeds meer van hun immorele, diabolische praktijken aan het licht. Dit is waarom ze haast hebben om u en mij, de gewone burger, nog meer de duimschroeven aan te draaien en toe te werken naar een enge fascistoïde politiestaat, waarbij onze vrijheden afgenomen zullen worden en wij geheel (financieel) afhankelijk zijn gemaakt van die ene grote, nieuw op te zetten wereldregering: The New World Order.

Door de artikelen en verhalen van deze website te lezen, zelf op onderzoek uit te gaan en informatie te delen met anderen hopen wij bewustzijn te creëren onder de bevolking. Wij zijn van mening dat het tij te keren is als wij ons allen verenigen op mondiaal niveau. Wij moeten ons niet meer laten ringeloren door onze politici, de enorme macht van veel multinationals, rijke monopolisten, oligarchen, aristocraten en de polariserende uitbaters van diverse religies die allen de cabal dienen. Laten wij de mainstream media alsjeblieft niet meer klakkeloos geloven. Het is nu tijd gekomen de handen in een te slaan. Laten wij het opnemen tegen de minder dan 1 % aan machtswellustelingen die tezamen meer dan helft van het wereldkapitaal bezitten. Wij zijn zijn allen broeders en zuster van elkaar, ongeacht geloof, ras of herkomst. We komen immers allen uit dezelfde bron. Laten wij er met elkaar voor zorgen om deze illuminatie ten val te brengen door niet meer slaafs mee te lopen met de kudde en ons eigen plan te trekken voor een betere en liefdevolle wereld: Onze Nieuwe Wereld Orde.

Wij zijn verheugd dat u kennis neemt van de informatie van deze website. U kunt uw reactie(s) achterlaten (posten) ten aanzien van de nieuwstopics. Heeft u een interessant artikel gelezen of een belangwekkend filmpje gezien, weerhoud uzelf er dan niet van ons dit toe te sturen via het contactformulier.

De Nieuwe Wereldorde.nl

J&C

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *